سیستم فروش اینترنتی نفت
     
 
     
 
 
     


مشتریانی قادر به استفاده از تنظیم مجدد پسورد هستند که شماره تلفن همراه آن ها در سیستم فروش اینترنتی ثبت شده باشد!

بعد از ارسال پیام تا زمانی که موارد درخواستی در خصوص پسورد به درستی وارد نشود دکمه ثبت نمایش داده نمی شود!
 
نام کاربری:
موبایل :
 
 
     
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران     نگارش : 6.0.5.900810